top of page

Reforç Universitari

Reforç - Coaching - Suport acadèmic i preparació d'exàmens amb apunts, exercicis i problemes

Adreçat a:

Alumnes que han de fer front als exàmens de recuperació de les assignatures suspeses, i als que es volen preparar les matèries amb antelació.

Classes:

Particulars, de dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00 i de 16:00 a 22:00 hores; dissabtes de 9:00 a 13:30 hores. La durada de les classes és de 90 minuts.

Reforç Escolar i Classes Particulars
Ets alumne de la UPC, la UB, la UAB, la Pompeu Fabra, la UVic, la UdG o la UOC? Podem ajudar-te!

Un professor, un alumne

ARE! Cardedeu ofereix classes totalment particulars, un profes-sor, un alumne, amb un programa de treball adaptat al teu rit-me i al teu nivell. El nostre objectiu és el teu èxit.Màxima flexibilitat, màxima disponibilitat

​A ARE! Cardedeu ens adaptem a la teva disponibilitat horària i als teus compromisos acadèmics. També t'oferim màxima dispo-nibilitat perquè puguis contactar amb nosaltres per a resoldre dubtes, qualsevol dia a qualsevol hora. Des del primer moment, tu ets el més important.Fonaments Matemàtics

Preparació per al càlcul; límits i les seves propietats; derivació; aplicacions de la derivada; integració; funcions logarítmiques, exponencials i altres funcions transcendents; equacions dife-rencials; aplicacions de l'integral; tècniques d'integració, regla de L'Hôpital i integrals impròpies; sèries infinites. A ARE! Car-dedeu disposem d'apunts, problemes i exàmens de diferents uni-versitats.

Àlgebra Lineal

Espais vectorials; matrius i determinants; sistemes d'equacions lineals; aplicacions lineals; endomorfismes; espais euclidians i geometria. A ARE! Cardedeu disposem d'apunts, problemes i exàmens de diferents universitats.Càlcul Diferencial

Còniques, equacions paramètriques i coordenades polars; vec-tors i la geometria de l'espai; funcions vectorials; funcions de diverses variables; integració múltiple i anàlisi vectorial. A ARE! Cardedeu disposem d'apunts, problemes i exàmens de diferents universitats.

 

Altres Assignatures

A ARE! Cardedeu també podem treballar altres assignatures: física aplicada, mecànica, biofísica, química, etc. Porta'ns el te-mari i els apunts de l'assignatura i valorem de quina manera po-dem ajudar-te!

bottom of page