top of page

PAUs i Proves d'Accés a Cicles Formatius

PAU i Proves d'Accés | 08440 Cardedeu | Aula Repàs Escolar
Prepara't amb garanties d'èxit.
Demana informació sense compromís!

La teva petició ha estat enviada correctament!

PAU per a més grans de 25 anys

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya. Per formalitzar la matrícula d'aquestes proves, con-sulteu l'adreça d'Internet https://accesnet.gencat.cat.

PAU per a estudiants de Cicles Formatius

Aquests estudiants poden accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense necessitat de fer cap prova; la seva nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats. Si volen millorar la seva nota d'accés poden presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU.

PAU per a més grans de 45 anys

Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. També poden de forma simultània presentar-se a les proves d'accés per als més grans de 25 anys.

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria. Per poder fer la prova d'accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l'any 2019.

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat. Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any 2019.

Títol Oficial de Graduat en ESO

El Departament d'Ensenyament convoca les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys. Per poder fer la proves cal tenir com a mínim 18 anys el dia de realització de l'examen.

Proves d'accés i proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats
bottom of page