top of page
  • Foto del escritorAula Repàs Escolar

EL TALENT DARRERE ELS TdR


Ets tu?

REC! Cardedeu està buscant estudiants del Vallès Oriental i Maresme que hagin desenvolupat Treballs de Recerca de Batxillerat en l'àmbit científic i tecnològic per a poder-los donar visibilitat i entendre les motivacions que els han portat a desenvolupar treballs de primer nivell i que mereixen ser coneguts més enllà dels seus centres de secundària.

Si ets un estudiant de Batxillerat i vols que parlem del teu TdR, què t'ha motivat a fer-lo i de quins són els teus objectius futurs en els estudis, punxa aquest enllaç i deixa'ns les teves dades ( nom i cognoms, correu-e, Institut i Títol del Treball de Recerca) punxant aquest enllaç:

Entre tots els treballs presentats, es farà una selecció i prèvia autorització del pare/mare/tutor, es publicarà un article sobre el TdR juntament amb una breu entrevista al seu autor/a al blog de http://www.repasescolarcardedeu.com/. En cap cas no us demanarem una còpia del vostre treball sencer.

Entre tots els que ens deixeu la vostra informació abans del 18/12/2016 a les 23:59h. es farà un SORTEIG d'un MiPad 2 16GB de Xiaomi, valorat en 239€.

Amb la col·laboració de Mr. Usby - www.mrusby.com, amb botigues a Barcelona:
C/ Navas de Tolosa, 249 - Metro L1/ L2 Clot
C/ Roger de Flor, 123 - Metro L2 Tetuan
C/ Dante Alighieri,14 - Metro L5 Horta

BASES DEL SORTEIG

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

REC! Cardedeu amb domicili a Mare de Déu del Pilar, 108, 3r 2a, 08440 Cardedeu organitza amb fins promocionals aquest SORTEIG (d'aquí en endavant, “la Promoció”) d'àmbit nacional, a desenvolupar a través d'internet, exclusiu per a usuaris residents a Espanya i majors de setze anys d'acord amb el disposat en l'apartat de condicions per a participar. 2.-DATA D'INICI I DE FINALITZACIÓ

La Promoció s'inicarà el 24/11/2016 a les 18:00h , i finalitzarà el 18/12/2016 a les 23:59h, hora peninsular. 3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents: • Podran participar aquelles persones que resideixin a Expaña i siguin majors de 16 anys en la data de participació. • Les dades personals amb els que els participants omplin el formulari d'inscripció hauran de ser dades veraces. • Cada participant podrà participar només una vegada en aquesta promoció.

Per a participar al sorteig: • L'usuari haurà d'omplir el formulari habilitat per a aquest promoció amb la informació sol·licitada. El formulari es troba disponible a http://eepurl.com/cp2lSz

El sorteig no es realitzarà si no hi ha registrats un mínim de 25 participants. 4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Entre tots els participans que hagin omplert el formulari es sortejarà una tauleta Xiaomi Mi Pad 2 16GB. El guanyador de la promoció es seleccionarà a través de la plataforma Easypromos per a garantir la transparència, seguretat i imparcialitat del procés. El sorteig, per tant, no es realitzarà davant notari. El guanyador del sorteig serà anunciat a les nostres xarxes socials ( facebook i twitter) el dia 19/12/2016 i es contactarà amb ell a través del correu electrònic facilitat ( o per telèfon s'hi s'ha facilitat al formulari de forma optativa). En cas que passada 1 setmana a partir de l'anunci del guanyador aquest no es posi en contacte amb REC!Cardedeu, es triarà un substitut i es procedirà amb les mateixes condicions per al lliurament del premi.

El premi s'haurà de recollir a Cardedeu en dia, hora i lloc que s'acordaran amb el guanyador, que haurà d'anar acompanyat del pare/mare/tutor, o un major d'edat autoritzat per aquells. 5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades no siguin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtud d'aquesta Promoció. Igualment, s'eliminarà i desqualificarà qualsevol participació que pugui ser ofensiva per motiu de discriminació de sexe, raça, origen nacional o ètnic, religió o qualsevol altra condició que tingui el propòsit d'afectar o deteriorar els drets i llibertats fonamentals de les persones.

Queda terminantment prohibit comercialitzar o revendre el premi.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS No es permetran comentaris o opinions amb contingut inadequat, ofensiu, injuriós o discriminatoris o que puguin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin principis del dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats per comentaris que els participants puguin fer en la Promoció i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants. 7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT A títol enunciatiu, però no limitatiu, REC!Cardedeu no es responsabilitza de possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc no es responsabilitza de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui en aquesta Promoció. REC!Cardedeu no assumeix la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. 8.- FACEBOOK/TWITTER/INSTAGRAM

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a a Facebook/Twitter o Instragram pel que els Participants lliberen a aquestes xarxes socials de tota responsabilitat pels eventuals danys que es poguessin derivar de la mateixa. 9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS De conformitat amb allò establert a la Ley Orgánica 15/1999, de 11 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcte Personal, i en el seu Reglament de desenvolupament, cada participant amb l'acceptació d'aquestes bases legals consenteix que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer del qual en som responsables i podem utilitzar-los per remetre newsletter i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els nostres serveis .

Pot exercir els seus drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició mitjançant l'enviament d'un email a repasescolarcardedeu@gmail.com o bé mitjançant carta dirigida a Mare de Déu del Pilar, 108, 3r 2a, 08440 Cardedeu, adjuntant en ambdós casos còpia del DNI. 10.- CANVIS

REC!Cardedeu es reserva el seu dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no es perjudiqui o menystingui els drets dels participants en la Promoció.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació ocontrovèrsia que es pugui plantejar en relació a la seva validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases legals el Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granollers.


69 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page