top of page
  • REC! Cardedeu

La teoria de les intel·ligències múltiples de H. Gardner


Aquesta teoria va ser proposada el per Howard Gardner, psicòleg i professor nord-americà de la Universitat Harvard.

Howard Gardner creu que el concepte tradicional d’intel·ligència és massa limitat i que tenim múltiples intel·ligències, totes elles importants, que l’educació hauria de considerar de forma equitativa per tal que tots els infants puguin optimitzar les seves capacitats individuals. A la pràctica, no tots aprenem de la mateixa forma ni tenim els mateixos interessos i en un món canviant com l’actualitat, en el que la diversitat d’informació és una realitat, l’elecció resulta inevitable.

Gardner identifica les següents intel·ligències:

  • Intel·ligència musical: cal per aprendre idiomes i permet desenvolupar-se adequadament a cantats, compositors i músics.

  • Intel·ligència lingüística: la que tenen els escriptors, els poetes, els bons redactors. Utilitza ambdós hemisferis.

  • Intel·ligència lògica-matemàtica: utilitzada per resoldre problemes de lògica i matemàtiques. És la intel·ligència que tenen els científics. Es correspon amb el mode de pensament de l'hemisferi lògic i amb el que la cultura occidental ha considerat com l'única intel·ligència.

  • Intel·ligència espacial: consisteix a formar un model mental del món en tres dimensions; és la intel·ligència que tenen els mariners, els pilots, enginyers, cirurgians, escultors, arquitectes, decoradors i dissenyadors.

  • Intel·ligència corporal-cinestèsica: capacitat d'utilitzar el propi cos per realitzar activitats o resoldre problemes. És la intel·ligència dels esportistes, artesans, cirurgians i ballarins.

  • Intel·ligència interpersonal: és la intel·ligència que té a veure amb la capacitat d'entendre altres persones i treballar amb elles; se la sol trobar en polítics, professors, psicòlegs i administradors.

  • Intel·ligència intrapersonal: permet entendre's a un mateix i als altres; se la sol trobar en els bons venedors, polítics, professors o terapeutes.

  • Intel·ligència naturalista: utilitzada quan s'observa i s'estudia la naturalesa, amb el motiu de saber organitzar, classificar i ordenar. És la que demostren els biòlegs o els herbolaris.

Creus que en la majoria de les escoles no es tracten per igual sinó que es prioritza la intel·ligència lògico-matemàtica i la lingüística? Howard Gardner, així ho pensa.


17 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page